آبانگان، در مهرماه سال ۱۳۹۴ آغاز به کار کرد تا در باره بحران آب در ایران، بیاموزد و آموزش دهد و گزارش کند. گروه روزنامه‌نگاران آبانگان با تماس پیوسته با دانش‌پژوهان، مجریان و منتقدان، به دنبال راه‌هایی است که به آگاهی‌بخشی دائمی شهروندان ایرانی از وضعیت آب ایران برای دست‌یابی به وضعیتی شایسته بیانجامد

آبانگان جایزه نوروز بنیاد میراث پاسارگاد سال ۱۳۹۵-۲۰۱۶ را به عنوان بهترین نهاد مدنی سال ۱۳۹۴-۲۰۱۵ دریافت کرده است 

نیک آهنگ کوثر

© آبانگان با فن‌آوری ویکس ساخته شده است