چرا آبانگان؟

November 24, 2016

آبانگان، نام برنامه‌ای است که از پاییز ۱۳۹۴ با کمک همکارانم تولید کرده‌ام و هر هفته چند بار از شبکه اندیشه پخش شده است. هدف از تولید آبانگان، آگاهی‌بخشی در مورد خشک‌سالی و بحران آب بوده است

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

پست‌های منتشر شده
Recent Posts

November 24, 2016

Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© آبانگان با فن‌آوری ویکس ساخته شده است