چرا عنصر نامطلوب بودن چیز بدی نیست؟

هستند کسانی که تو را ساکت و یا مسکوت می‌خواهند، چرا که چیزی می‌گویی که با منفعت‌شان ناهم‌خوان است. در ایران ما،این گروه قدر می‌بینند و بر صدر می‌نشینند. روزنامه‌نگار مورد علاقه‌شان، فرمانده سفاک سپاه قدس را قهرمان ملی می‌خواند و چشم بر واقعیت‌های ۴ دهه می‌پوشاند، تا سردار سازندگی لبخندش خشک نشود

از نظر اینان، اگر از بحران آب بگویی و دلایلش، و جنایت در حق ایران‌زمین از سوی گروه‌های سیاسی «مطلوب» را نادیده نگیری، «عنصر نامطلوب» خوانده خواهی شد

اگر قضاوت‌های کورکورانه‌ی امت، دلت را می‌شکند، خواهی شکست، اما زمانی در خواهی یافت که قضاوت‌گر نهایی، تاریخ است

عنصر نامطلوب باش و بگذار امت، خیال کند که خلاف جریان اکثریت شنا کردن، کار بدی است

پست‌های منتشر شده
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square