حکمرانی آب در ایران: سیاست‌ و مدیریت‌ آبکی در دوران ورشکستگی آبی

August 25, 2018

مدیریت جامع آب در ایران را از هر زاویه‌ای که بنگریم، کج و معوج است. کشوری که جمعیتش در ۴۰ سال گذشته دو برابر شده، میزان منابع آب تجدید پذیرش کاهش یافته و سیاست‌های مصرف آب در بخش‌های کشاورزی و شهری و صنعتی کاملا معیوب است.

 

ادامه 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

پست‌های منتشر شده
Recent Posts

November 24, 2016

Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© آبانگان با فن‌آوری ویکس ساخته شده است