طریقت آبانگانیان

 ما در آبانگان، به دنبال آگاهی‌بخشی هستیم، و پنهان نمی‌کنیم که دانش محدود ما با تلاش‌مان و آنچه دانش‌پژوهان و آموزندگان دانش در اختیارمان می‌گذارند کامل‌تر می‌شود

 

ما می‌دانیم که ایران‌مان با ترتیبی که پیش می‌رود، ویران خواهد شد، و وظیفه‌مان، هشدار دادن است همراه با ارائه مثال‌هایی از روش‌های کارآمد
 

ما، به هیچ گروه و دیدگاهی، جز گروه ایرانیان وطن‌دوست و دل‌نگرانان آینده ایران‌زمین، وابسته نیستیم

 

ما، واقعیت را می‌بینیم و به خاطر منافع سیاسی و حزبی و مالی، پنهان‌کاری نمی‌کنیم

ما، روش‌های نابود کننده منابع طبیعی ایران‌زمین و نابودکنندگان را نقد می‌کنیم

ما، دنباله‌روی از نابودکنندگان محیط زیست را نفی‌ می‌کنیم

کارتون: اسد بیناخواهی

 

اسد.png