اصفهان قربانی سیاست خودکفایی و صنایع‌ آب‌بر_ مقصر خشکی زاینده‌رود چه کسی است؟ (فیلم) 2021-
https___sharghdaily.png
رادیو فردا 2021-12-14 22-38-17.png
نیک‌‌آهنگ کوثر - درباره نویسنده - رادیو فردا 2021-12-02 20-21-59.png
نیک‌‌آهنگ کوثر - درباره نویسنده - رادیو فردا 2021-12-02 20-22-20.png
آیا امروزِ خوزستان بی‌آب، فردای بحرانی جای‌جای ایران است؟ 2021-08-27 23-59-20.png
میراث دولت دوازدهم برای دولت جدید؛ بحرانِ کمبود آب 2021-08-27 23-58-58.png
واکنش‌ها به وزیر پیشنهادی «ضد محیط زیستی‌» 2021-08-27 23-57-16.png
سدسازی.png
ببث.png
حقوق بشر ایران | وب سایت رسمی 2020-05-28
The IRGC .png
حقوق ما-عدالت محیط زیستی.png
https:::iranhr.net:media:files:121.pdf 2